Percaya padaku menjadi seorang akuntan itu membotakkan

Tuesday, December 25, 2012

Beberapa Pertanyaan Seputar Teori Akuntansi


1.      Jelaskan rerangka konseptual (conceptual framework) menurut saudara, dan sebutkan pula publikasi apa saja yang termasuk rerangka konseptual tersebut.
Jawab :
Definisi FASB, menyatakan bahwa kerangka konseptual akutansi adalah : suatu sistem yang koheren; sub-sub sistemnya adalah (1) tujuan (objectives) dan (2) Konsep fundamental yang saling terkait. Yang dimaksud tujuan adalah konsep-konsep yang mendasari akutansi keuangan, yakni yang menuntun kepada pemilihan trasaksi, kejadian, dan keadaan-keadaan yang harus dipertanggungjawabkan, pengakuan dan pengukurannya, cara meringkas serta mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kerangka konseptual ini disusun oleh International Accounting Standard Committee (IASC). Kerangka inipulah yang kemudian diadopsi oleh Iakatan Akuntan di Indonesia yang digunakan sebagai dasar penyusuna laporan keuangan dan penyajian informasi akuntasi. Kerangka konseptual dapat dipandang sebagai teori akuntansi yang terstruktur (Belkauoui, 1993) karena pada dasarnya kerangka konseptual bertujuan untuk :
-          menyatakan ruang lingkup dan tujuan laporan keuangan,
-          mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik informasi keuangan seperti relevansi, keandalan, komparatif dan mudah dipahami, selain itu kerangka konseptual juga membantu mengindentifikasi dan mendefinisikan elemen-elemen dasar akuntansi seperti aktiva, kewajiban, ekuitas, biaya, pendapatan dan keuntungan.
-          Menjelaskan terntang prinsip-prinsip dan aturan-aturan tentang pengukuran dan pengakukan elemen laporan keuangan dan tipe informasi yang perlu disajikan.
Publikasi yang termasuk rerangka konseptual adalah ASOBAT; SFAC no. 1, 2, 3, 5, 6  dan PSAK.
2.      Perkembangan teori akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam teori akuntansi tradisional dan teori akuntansi positif. Jelaskan secara singkat dengan argumen yang mendukung.1 comment:

 1. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói

  Vế trên: Chém sắt như bùn không phải mộng, đại khai nhãn giới cho thiên hạ!

  Vế dưới: Thần binh lợi khí ông đều có, còn không tranh thủ phắn vào đây!

  Hoành phi: Kẻ không có kiến thức – Biến!

  Sau đó dựa ở cửa ra vào lại là một tấm bảng quảng cáo: Thiên Binh Các, vì tiền mở hàng, ít bạc chớ vào. Vạn lượng bạc hãy nên vào, trăm vạn hoàng kim chưa là nhiều… Thiên tài địa bảo thu về tay, cứ bước vào là thỏa mãn.

  Xem ra không chỉ có vẻ nhà giàu mới nổi mà còn mang bộ dạng vô văn hóa nữa. Câu chữ từ trên hoàng phi cho tới câu đối ở dưới đều chợ búa cực kỳ. Ngay cả mấy cái chữ viết cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, vô cùng tùy tiện. Tựa như chấm mực lên cái đuôi của con chuột rồi sau đó cho nó nốc rượu say bí tỉ, cuối cùng xua nó chạy lóp ngóp kéo theo cái đuôi viết ra mấy chữ này vậy.

  Bên trong, Sở đại lão bản đã ngồi nghiêm chỉnh, một mực đợi dê béo đến thăm rồi. Cái này gọi là Khương thái công câu cá, kẻ tự nguyện mắc câu.
  *** vide: Thái ông điếu ngư, nguyện giả thượng câu - "Thái công" ở đây là chỉ Khương Thái Công, tức Khương Thượng thời đầu Xuân Thu, còn gọi là Khương Tử Nha. Nguyên ý là chỉ Khương Thái Công dùng lưỡi câu thẳng và không có mồi để câu cá, con cá nào cắn câu là tự muốn mắc câu. Thường hay dùng để ví về người vốn biết là cạm bẫy, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.
  Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Vũ vương phạt thảo bình thoại".

  ReplyDelete

About Us

Recent

Random